Распоред на звонење

 

 

 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ОДЖУВАЊЕ НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

 

ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ

ЧАС Прва смена
1 07:55-08:25
2 08:30-09:00
Голем одмор 09:00-09:20
3 09:20-09:50
4 09:55-10:25
5 10:30-11:00

 

 

ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
ЧАС Прва смена
1 08:00-08:30
2 08:3509:05
Голем одмор 09:05-09:25
3 09:25-09:55
4 10:00-10:30
5 10:35-11:05
6 11:10-11:40

 

 

ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ
ЧАС Прва смена
1 08:05-08:35
2 08:40-09:10
Голем одмор 09:10-09:30
3 09:3010:00
4 10:05-10:35
5 10:40-11:10
6 11:15-11:45

 

 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НАСТАВА ОД ДАЛЕЧИНА
ЧАС Прва смена
1 08.00:08.35
2 08:4509:20
Голем одмор 09:00-09:20
3 09:4010:15
4 10:25-11:00
5 11:10-11:45
6 11:55-12:30
7 12:40-13:15