Распоред предметна настава

VI-1 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Македонски јазик Англиски јазик Информатика Математика Англиски јазик
2 Математика Македонски јазик Математика Географија Историја
3 Германски јазик Математика Природни науки Историја Македонски јазик
4 Англиски јазик Информатика Македонски јазик Природни науки Математика
5 Ликовно образование Етика во религиите ФЗО Етика во религиите ФЗО
6 ФЗО Географија Германски јазик Техничко образование  
7 Одделенски Музичко образование      

 

VI-2 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Музичко образование Македонски јазик Македонски јазик Историја Техничко образование
2 Македонски јазик Математика Историја Ликовно образование ФЗО
3 Англиски јазик Англиски Англиски ФЗО Математика
4 Географија ФЗО Природни науки Етика во религии Информатка
5 Математика Информатика Математика Македонски јазик Географија
6 Природни науки Француски / германски   Математика Француски / германски
7 Одделенски Етика во религиите      

 

VI-3 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Природни науки Математика ФЗО Географија Природни науки
2 ФЗО Македонски јазик Ликовно образование Математика Англиски јазик
3 Македонски јазик Историја Македонски јазик Техничко Историја
4 Музичко образование Етика во религиите Математика Македонски јазик Математика
5 Математика Англиски јазик Географија ФЗО Информатика
6 Англиски јазик Француски / германски   Информатика Француски / германски
7 Одделенски     Етика во Религиите  
VI-4 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Математика Историја Историја Македонски јазик ФЗО
2 Германски јазик Информатика Географија ФЗО Техничко образование
3 ФЗО Музичко образование Математика Информатика Математика
4 Природни науки Англиски јазик Германски јазик Географија Природни науки
5 Македонски јазик Математика Англиски јазик Математика Македонски јазик
6 Ликовно образование Етика во религиите Македонски јазик Етика во религиите  
7 Одделенски     Англиски

јазик

 

 

VII-1 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Француски / германски Биологија Математика Биологија Македонски јазик
2 Географија Историја Музичко образование Англиски јазик Англиски јазик
3 ФЗО Македонски јазик Информатика Математика Математика
4 Македонски јазик Ликовно образование Техничко образование ФЗО Географија
5 Историја ФЗО Техничко образование Македонски јазик Француски / германски
6 Математика Англиски јазик Етика    
7 Одделенски        

 

VII-2 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Француски / германски Информатика Географија Англиски јазик Географија
2 Историја Музичко образование Англиски јазик Математика Математика
3 Техничко образование Биологија Историја Биологија Македонски јазик
4 Техничко образование Англиски јазик ФЗО Ликовно образование ФЗО
5 Математика Македонски јазик Математика ФЗО Француски / германски
6 Македонски јазик   Македонски јазик    
7 Одделенски   Етика    
VII-3 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Англиски јазик Македонски јазик Француски / германски Ликовно образование Англиски јазик
2 Музичко образование ФЗО ФЗО Македонски јазик Математика
3 Македонски јазик Англиски јазик Македонски јазик Географија Биологија
4 Математика Математика Етика Техничко образование Француски / германски
5 ФЗО Географија Историја Техничко образование  
6 Историја Информатика Математика    
7 Одделенски Биологија      

 

VII-4 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Географија Ликовно образование Француски / германски Техничко образование Историја
2 Македонски јазик Англиски јазик Историја Техничко образование Македонски јазик
3 Математика Географија Математика Англиски јазик Информатика
4 ФЗО Биологија Македонски Македонски јазик Француски / германски
5 Музичко образование Математика Етика Биологија Математика
6 Англиски јазик   ФЗО ФЗО  
7 Одделенски        

 

VIII-1 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Англиски јазик Физика Математика Граѓанско образование Биологија
2 Историја Биологија Англиски јазик Француски / германски ФЗО
3 Математика Математика Географија Македонски јазик Музичко образование
4 Француски / германски Македонски јазик Физика Англиски јазик Македонски јазик
5 Македонски јазик Хемија Ликовно образование Математика Хемија
6 Географија ФЗО Изборен спорт Историја Изборен спорт
7 Одделенски     ФЗО  
VIII-2 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Математика Македонски јазик Хемија Географија Математика
2 Ликовно образование Математика Географија Француски / германски Македонски јазик
3 Англиски јазик Физика Математика Македонски јазик ФЗО
4 Француски / германски Хемија ФЗО ФЗО Историја
5 Биологија Граѓанско образование Македонски јазик Историја Музичко образование
6 Физика Биологија Вештини за живеење   Англиски јазик
7 Одделенски Англиски јазик Вештини за живеење    

 

VIII-3 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 ФЗО Англиски јазик Физика Француски / германски Француски / германски
2 Хемија Граѓанско образование Македонски јазик Хемија Биологија
3 Географија Историја ФЗО Математика Математика
4 Историја Македонски јазик Музичко образование Географија Македонски јазик
5 Македонски јазик ФЗО Математика Ликовно образование Физика
6 Бологија Математика Проекти од информатика Англиски јазик  
7 Одделенски Проекти од информатика Англиски јазик    

 

VIII-4 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Математика Математика Вештини за живеење Француски / германски Француски / германски
2 Физика Англиски јазик Вештини за живеење Македонски јазик Историја
3 Ликовно образование ФЗО Музичко образование Граѓанско образование Хемија
4 Македонски јазик Географија Математика Математика Физика
5 Историја Биологија Македонски јазик ФЗО Биологија
6 Хемија Македонски јазик Англиски јазик Англиски јазик ФЗО
7 Одделенски   Географија    
IX-1 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Историја Математика Граѓанско образование Англиски јазик Физика
2 Македонски јазик Физика Француски / германски Македонски јазик Математика
3 Англиски јазик Географија ФЗО Француски / германски Македонски јазик
4 Хемија Англиски јазик Математика Музичко образование Ликовно образование
5 Биологија Македонски Иновации Математика Проекти од ликовна умет
6 ФЗО ФЗО Историја Биологија Проекти од ликовна умет
7 Одделенски Хемија   Географија  

 

IX-2 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Математика Македонски јазик Географија Математика Историја
2 ФЗО Иновации Француски / германски Физика Англиски јазик
3 Биологија Англиски јазик Математика Француски / германски ФЗО
4 Физика Историја Македонски јазик Македонски Математика
5 Хемија Проекти од ликовна умет Англиски јазик Музичко образование Граѓанско образование
6 Македонски јазик Пректи од ликвна уметн Хемија Географија Биологија
7 Одделенски Ликовно образование   ФЗО  

 

IX-3 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Македонски јазик Хемија Ликовно образование Физика Македонски јазик
2 Англиски јазик Македонски јазик Математика Математика Информатика
3 Музичко образование Математика Граѓанско образование ФЗО Англиски јазик
4 Математика Физика Историја Програмирање Хемија
5 ФЗО Англиски јазик Француски / германски Македонски јазик ФЗО
6 Француски / германски Географија Биологија Историја Програмирање
7 Одделенски   Географија Биологија  

 

IX-4 одделение
  Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 Биологија Музичко образование Англиски јазик Иновации Математика
2 Математика Изборен спорт ФЗО Географија Македонски јазик
3 Историја Македонски јазик Македонски јазик Хемија Ликовно образование
4 Македонски јазик Математика Хемија Математика Англиски јазик
5 Физика Географија Француски / германски Англиски јазик Историја
6 Француски / германски Граѓанско образование Физика ФЗО  
7 Одделенски ФЗО Изборен спорт Биологија