Учениците нема да се вратат во училиште до крајот на наставната година

Учениците од основните и средните училишта не се враќаат во училишните клупи до крајот на наставната година! Тековната учебна година до крај ќе продолжи да се реализира преку организирање на далечинско учење, односно учење од дома! Уписот на првачињата наместо повеќе